Så här arbetar vi

Hela förskolans verksamhet genomsyras av ett hälsotänk. Vi strävar efter att ge barnen en god balans och dagsrytm när det gäller allt från mat, rörelse, lek, lärande och avkoppling. Förskolans närmiljö erbjuder oss en fantasisk och spännande natur 
 

All mat lagas från grunden hos oss av vår egen kokerska. Måltiderna är planerade för att barnen ska hålla en jämn blodsockerkurva hela dagen. Det innebär att vi äter ett ordentligt mellanmål på förmiddagen, lunchen klockan 12.45 och därefter ett mellanmål på eftermiddagen.

Vi vill med vårt arbetssätt grundlägga sunda livsstilsvanor hos barnen och motverka stress under dagens alla aktiviteter.  Vi vill visa på många olika sätt till både rörelseglädje och avkoppling. Ge var och en av barnen verktyg som de kan använda sig av, nu och senare i livet för att må bra. De små barnen sover ute på vår fantastiska balkong.

Vår pedagogiska inriktning är att vi plockar de bästa bitarna ur Montessori, Reggio Emilia och I ur och skur. Verksamheten följer läroplanen Lpfö 98 .

Vårt välplanerade veckoschema gör att barnen får en tydlig tidsuppfattning vilket ger barnen trygghet och lugn. 
Förutom dagliga inslag som samling, lek och vila (avslappning, massage, mindfulness) har vi följande aktiviteter:

- Yoga

- Barngympa/Röris

- Simskola

- Skridskoskola

- Skidor

- Skogsutflykter

- Heldagsutflykter med matlagning
- Köksgrupp

- Skapande

- Språk
- Matematik
- Naturvetenskap