Vår inriktning

Vi arbetar medvetet för att utveckla sunda levnadsvanor i vardagen.

Vår vision

"Att barnen skall bli hälsomedvetna och intresserade av sin kropp och därmed i framtiden själva kunna påverka och ta ansvar för sin egen hälsa"

Jämför oss med andra förskolor via Huddinge kommuns jämförelseverktyg.